Tag Archives: Gói khuyến mại vật tư tiêu hao

Gói Khuyến Mại Vật Tư Tiêu Hao

Gói khuyến mại vật tư tiêu hao

Khuyến mại các sản phẩm vật tư tiêu hao khi Quý khách mua hàng với số lượng từ 10 sản phẩm trở lên. Thời gian từ 20/04/2019 – 01/05/2019. Vật Tư Tiêu Hao Bông Mút Nở: 250.000 ₫ -> 230.000 ₫ Viên Thải Chì loại 1: 220.000 ₫ -> 200.000 ₫ Phi kim Dr Pen bạc […]