Máy triệt lông IPL SHR Riva 1

Dòng máy triệt lông công nghệ cao tiếp tục mang tới cho các bạn một mẫu sản phẩm mới, đó là máy tẩy lông IPL SHR Riva 1 mini, sản phẩm sử dụng dễ dàng mang lại hiệu quả cao.

Danh mục: